15:22 23/09/2009

OPC, TNA và TS4 công bố kết quả kinh doanh trong 8 tháng

N.Anh

OPC, TNA và TS4 công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu OPC kể từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu OPC kể từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
OPC, TNA và TS4 công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2009 với doanh thu đạt 217,462 tỷ đồng - bằng 94,55% kế hoạch năm 2009 (230 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 45,058 tỷ đồng - bằng 109,9% kế hoạch năm 2009 (41 tỷ đồng).

Theo OPC, lợi nhuận trước thuế 8 tháng năm 2009 tăng 113,56% so với cùng kỳ năm 2008 là do hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố tổng doanh thu tháng 8/2009 đạt 68,76 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 324,97 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 8/2009 đạt 1,68 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 12,35 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) công bố tổng doanh thu tháng 8/2009 đạt 33 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 174,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 8/2009 đạt 5,893 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 23,58 tỷ đồng.