14:01 16/01/2013

ORS báo lãi năm 2012

Hà Anh

Tính đến 31/12, tiền và các khoản tương đương tiền của ORS đạt gần 456 tỷ đồng; Lợi nhuận chưa phân phối âm gần 93,4 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu trong quý 4 đạt 4,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 19,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu khác của công ty giảm tới 84% từ 17,3 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng. 

Trong quý 4/2012, công ty được hoàn nhập dự phòng hơn 4 tỷ đồng, trong khi năm trước phải trích lập hơn 20 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 752,8 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2012, tổng doanh thu của ORS đạt 20,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với 129,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 366,4 triệu đồng, từ mức lỗ 32,6 tỷ đồng năm 2011.

Tính đến ngày 31/12, tiền và các khoản tương đương tiền của ORS đạt gần 456 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối âm gần 93,4 tỷ đồng.

Theo ORS, quý 4/2012 lợi nhuận trước thuế đạt hơn 752 triệu đồng, tăng so với quý 4/2011 là do tình hình thị trường quý 4/2012 diễn biến thuận lợi, chi phí dự phòng đầu tư giảm nhờ hoàn nhập dự phòng; doanh thu từ cổ tức của cổ phiếu tự doanh tăng.