13:35 27/01/2008

Ôtô, thuốc lá, rượu bia có thể được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Lê Hường

Bộ Tài chính đang xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô, thuốc lá và rượu bia

Ô tô là một trong những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cao tại Việt Nam.
Ô tô là một trong những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cao tại Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế, trong năm 2008, ngành thuế sẽ thực hiện sửa đổi ba luật thuế.

Đó là Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong ba luật này, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt rất được người nước ngoài quan tâm và mong chờ mức thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm xuống để hàng hóa nước ngoài có thể vào thị trường Việt Nam dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp trong nước chú ý đến sự cải cách Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, theo hướng minh bạch và rõ ràng hơn.

Trong kỳ họp Quốc hội lần thứ ba năm 2008, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án sửa đổi Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng. Nội dung sửa đổi hai luật này không nhiều nhưng có những bước rất quan trọng.

Đối với Luật thuế giá trị gia tăng, cần rà soát lại các quy định để cho doanh nghiệp có thể dự tính, tự khai, tự nộp và tự xác định kế hoạch kinh doanh.

Về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đang tham khảo ý kiến các chuyên gia và kinh nghiệm các nước để xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô, thuốc lá và rượu bia.

Bộ Tài chính cho hay theo những cam kết WTO, Việt Nam chịu ràng buộc nhiều về thuế nhập khẩu, còn các loại thuế gián thu như VAT, tiêu thụ đặc biệt do các nước tự quyết định sao cho không phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất và ngoại nhập.

Việt Nam đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cao đối với mặt hàng thuốc lá vì mặt hàng này ảnh hưởng đến sức khỏe con người, còn lý do với ôtô là cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Tuy nhiên các mức thuế hiện hành sẽ không thể giữ lâu dài, vì làm ảnh hưởng đến quyền được hưởng hàng hóa và dịch vụ giá rẻ của người dân.