10:42 08/01/2008

PAC phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

21/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu

Ngày 7/1/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 21/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, PAC sẽ phát hành với tổng số lượng là 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện: 4:1 với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng chục.

Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu cổ đông không mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền: 29/1 - 04/03/2008. Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: 29/1 - 6/3/2008.