10:55 10/02/2012

PACE giới thiệu chương trình đào tạo giám đốc điều hành

Khánh Chi

Hơn 10 năm qua, PACE đã triển khai hàng ngàn khóa học cho hơn 8 vạn doanh nhân và giám đốc từ khắp mọi miền của đất nước

Hơn 10 năm qua, PACE đã triển khai hàng ngàn khóa học cho hơn 8 vạn doanh nhân và giám đốc từ khắp mọi miền của đất nước.
Hơn 10 năm qua, PACE đã triển khai hàng ngàn khóa học cho hơn 8 vạn doanh nhân và giám đốc từ khắp mọi miền của đất nước.
Với tri thức thế giới và giá trị thực học, sẽ có một ngày doanh trí Việt Nam vươn lên ngang tầm doanh trí thế giới. Ngày đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ đủ năng lực đua tranh cùng doanh nghiệp thế giới trong việc giải quyết những vấn đề của  thế giới. Ngày đó, dân tộc Việt Nam ta sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tranh cùng với các dân tộc khác trên toàn thế giới.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có lời giải cho bài toán doanh trí Việt Nam?

"Khát vọng doanh trí" chung của cả cộng đồng doanh nghiệp nói trên, cùng với yêu cầu  tất yếu của thời đại, đã đòi hỏi "chân dung" của thế hệ doanh nhân mới ngày nay phải được định nghĩa lại với ít nhất ba đặc tính mới, đó là: khát vọng mới, năng lực mới và giá trị mới.

Khát vọng mới là khát vọng đua tranh mạnh mẽ cùng thế giới (kể cả việc đua tranh với thế giới ngay trong "nhà" của mình), khát vọng xác lập vị thế mới, xây dựng hình ảnh mới của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Năng lực mới là năng lực quản lý và lãnh đạo để có thể thực hiện được khát vọng mới. Nếu có khát vọng mới mà lại không trang bị được năng lực mới thì khát vọng mới này chỉ là sáo rỗng.

Giá trị mới là những giá trị nền tảng phù hợp với văn minh thời đại để làm cơ sở cho mọi hành động của thế hệ doanh nhân mới. Nếu có khát vọng mới và năng lực mới nhưng lại thiếu đi một nền tảng văn hóa thì những cách làm được tạo ra (cách quản lý và cách kinh doanh) sẽ ra sao?

Với sứ mệnh "Góp phần nâng cao doanh trí Việt Nam bằng tri thức thế giới và giá trị thực học", trong khả năng của mình, nhiều năm qua, Trường Doanh nhân PACE (PACE Institute of Leadership & Management) đã nỗ lực làm hết sức mình để được góp phần tìm ra "lời giải" cho "bài toán doanh trí Việt Nam", để từ đó được đồng hành cùng "khát vọng doanh trí" chung của cả cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng đến "thế hệ doanh nhân mới" của Việt Nam ta.

Cụ thể, hơn 10 năm qua, PACE đã triển khai hàng ngàn khóa học cho hơn 8 vạn doanh nhân và giám đốc từ khắp mọi miền của đất nước; biên dịch, xuất bản và giới thiệu hàng trăm cuốn sách quý trong kho tàng tri thức về quản lý và kinh doanh của nhân loại; kết nối những "bộ óc" lớn của thế giới đến với Việt Nam, chẳng hạn như: Philip Kotler (cha đẻ marketing hiện đại), Michael Porter (cha đẻ chiến lược cạnh tranh), Paul Krugman (cha đẻ thuyết thương mại mới, Nobel kinh tế 2008)…;

Tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học về quản lý và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục; và PACE đã cùng sáng lập và triển khai 06 dự án giáo dục phi lợi nhuận: chương trình hạt giống lãnh đạo IPL, chương trình quản trị cuộc đời LMP, diễn đàn chia sẻ tri thức Talk&Think, dự án văn hóa - giáo dục Sách Hay, dự án giáo dục OneBook (một cuốn sách), cổng tri thức kinh tế quản trị DoanhTri.vn.

Và một trong số hơn 110 chương trình đào tạo mà PACE đã triển khai thành công nhiều năm qua, đó là chương trình "Giám đốc Điều hành" / "Chief Executive Officer" (CEO). Đây cũng là một trong số 10 chương trình đào tạo đặc biệt nhất của PACE, do PACE nghiên cứu, thiết kế và biên soạn theo mô hình quản trị chuyên biệt mà PACE là tác giả (gọi là mô hình PMM / PACE's Management Model).

Giám đốc điều hành (CEO) là một trong số hơn 110 chương trình đào tạo mà PACE đã triển khai thành công nhiều năm qua. Đây cũng là một trong số 10 chương trình đào tạo đặc biệt nhất của PACE, do PACE nghiên cứu, thiết kế và biên soạn theo mô hình quản trị chuyên biệt.

Nối tiếp sự thành công của 89 khóa đào tạo CEO, Trường Doanh nhân PACE tiếp tục khai giảng khóa CEO 90 vào ngày 16/02/2012 (học tối 3-5-7) tại trụ sở chính của PACE - Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM.