14:28 09/02/2009

PacificBank bị phạt 30 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PacificBank

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thái Bình Dương (PacificBank).

Cụ thể: trong thời gian từ tháng 3-4/2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thái Bình Dương đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 189,067 tỷ đồng 566,501 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 30 triệu đồng đối với PacificBank theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.