00:11 09/09/2010

PAN: Chuyển niêm yết cổ phiếu sang HOSE

N.Anh

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HNX) vừa nộp hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HNX) vừa nộp hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang HOSE.

Theo đó, PAN chuyển đăng ký niêm yết 11,55 triệu cổ phiếu sang HOSE. Đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Hiện tai, PAN đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với vốn điều lệ 115,5 tỷ đồng. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: dịch vụ vệ sinh nhà cửa; kinh doanh nhà; hoạt động xử lý chất thải rắn, lỏng, khí thải công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); dịch vụ sửa chữa nhà; dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng; dịch vụ trang trí nhà cửa, phong cảnh, vườn cảnh, non bộ công viên, vườn thú...

Được biết, từ ngày 10/9/2010 - 10/12/2010, PAN đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua được lấy từ vốn thặng dư, theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2010 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PAN đạt 92,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 743 đồng.