17:08 06/09/2010

PAN: Đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

N.Anh

Từ ngày 10/9/2010 - 10/12/2010, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN) đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HNX) đăng ký mua lại cổ phiếu nhằm bình ổn giá.

Theo đó, từ ngày 10/9/2010 - 10/12/2010, PAN đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua được lấy từ vốn thặng dư, theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2010 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PAN đạt 92,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 743 đồng.

Công ty này có vốn điều lệ là 115,5 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.