14:06 03/11/2015

PAN dự chi trên 188 tỷ đồng sở hữu 12,14% tại NSC

Hà Anh

NSC công bố thông tin về việc nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE) chào mua công khai cổ phiếu NSC

Nếu mua thành công, PAN phải chi trên 188 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
Nếu mua thành công, PAN phải chi trên 188 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương (mã NSC-HOSE) công bố thông tin về việc nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE) chào mua công khai cổ phiếu NSC.

Theo đó, PAN dự kiến sẽ chào mua 1.857.007 cổ phiếu NSC, tương đương 12,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với mức giá chào mua dự kiến là 101.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi theo quyết định của quyền Tổng giám đốc tại thời điểm đăng ký chào mua công khai.

Nếu mua thành công, PAN phải chi trên 188 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.

Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua trong vòng 30 - 60 ngày sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hiện, PAN đang sở hữu hơn 9,6 triệu cổ phiếu NSC, tương đương 63%. Sau giao dịch, PAN sẽ nâng tổng số cổ phiếu NSC mà công ty nắm giữ lên 11,47 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu là 75%.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2015, doanh thu của NSC tăng 73,3% so với cùng kỳ, đạt hơn 820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 115,5 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.