14:37 29/05/2013

PAN mua thành công hơn 57% cổ phần ABT

Hà Anh

PAN đã mua 3.542.516 cổ phiếu, nâng số lượng tỷ lệ nắm giữ lên 6.283.308 cổ phiếu, chiếm 57,08% vốn tại ABT

Diễn biến giá cổ phiếu PAN - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PAN - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE).

Theo đó, sau đợt chào mua công khai, PAN đã mua 3.542.516 cổ phiếu của ABT, chiếm 32,18% số cổ phiếu lưu hành, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.740.792 cổ phiếu, chiếm 24,90% lên 6.283.308 cổ phiếu, chiếm 57,08% số lượng cổ phiếu lưu hành tại ABT.

Trước đó, PAN chào mua công khai 3,13 triệu cổ phiếu của ABT với giá 40.800 đồng/cổ phiếu, chiếm 28,44% vốn điều lệ tại ABT. Nguồn thực hiện chào mua được PAN lấy từ nguồn vốn tự có của công ty.

Tuy nhiên, ngày 22/5 vừa qua, Hội đồng Quản trị PAN đã thông qua phương án mua tiếp 412.516 cổ phiếu ABT do cổ đông ABT đăng ký bán vượt quá khối lượng chào mua dự kiến của công ty trong đợt chào mua công khai đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013, doanh thu của PAN đạt 74,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 9,213 tỷ đồng, EPS đạt 797 đồng.

Được biết, năm 2013, PAN đặt kế hoạch doanh thu đạt 675 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông của công ty mẹ đạt 38 tỷ đồng; cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.