10:12 13/11/2008

PAN tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền mặt

Thiên Hà

Ngày 29/12, PAN sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC).

Theo đó, ngày 29/12/2008, PAN sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty – P1306 Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PAN vào những ngày 25/11, 26/11 và 27/11/2008.