07:40 30/08/2013

PAN trình kế hoạch chào bán hơn 20 triệu cổ phần

Hà Anh

PAN trình kế hoạch phát hành 20.312.500 cổ phần riêng lẻ với giá không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần

Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) công bố tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 vào ngày 10/9 tới tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch phát hành chứng khoán riêng lẻ huy động 650 tỷ đồng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua và tình hình thực tế tìm kiếm đối tác chiến lược của, Hội đồng Quản trị PAN trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn điều chỉnh.

Cụ thể, PAN trình đại hội cổ đông phê duyệt tổng số vốn cần huy động là 650 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính công ty, tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động trong ngành thủy sản, nông nghiệp và nhành chế biến thực phẩm tiêu dùng.

Đồng thời, phát hành 20.312.500 cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với giá không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần (cao hơn tối thiểu 33,33% so với giá phát hành cho đối tác chiến lược phát hành quý 1/2013). Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, kể từ ngày phát hành. Sau đợt phát hành, công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.

Trước đó, PAN đã chào bán 8,5 triệu cổ phiếu, huy động tổng số vốn 204 tỷ đồng, tương đương 24.000 đồng/cổ phiếu. Ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày 2/4/2013.

Với số vốn thu được và nguồn vốn tự có của công ty, PAN đã đầu tư hơn 234 tỷ đồng mua 2,24 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE). Hiện PAN đang nắm giữ 6,28 triệu cổ phiếu ABT, chiếm 54,6% lượng cổ phiếu lưu hành.