18:03 08/03/2013

PAN trở thành cổ đông lớn của ABT

Hà Anh

Ngày 7/3, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, thành viên Hội đồng Quản trị ABT, đã bán 1,36 triệu cổ phiếu ABT

Diễn biến giá cổ phiếu ABT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ABT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa.

Theo đó, trong ngày 7/3, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, cổ đông lớn và là thành viên Hội đồng Quản trị ABT đã bán 1,36 triệu cổ phiếu ABT như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận. Như vậy, ông Nguyễn Thanh Nghĩa không còn là cổ đông lớn tại ABT sau giao dịch.

Theo dữ liệu giao dịch cổ phiếu ABT trên HOSE cho thấy, ngày 7/3 đã có 1,36 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với trị giá 53,14 tỷ đồng và đây cũng là số tiền ông Nghĩa thu được từ đợt giao dịch này.

Cùng ngày 7/3, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN), cổ đông của ABT đã mua 1,362.592 cổ phiếu ABT, chiếm 10,01% vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 1.862.592 cổ phiếu, chiếm 13,68% vốn điều lệ . Sau giao dịch, PAN trở thành cổ đông lớn của ABT.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần quý 4 của ABT đạt 103,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 634,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 14,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt hơn 89 tỷ đồng.