09:10 17/10/2012

Panasonic công bố nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam

Thu Phương

Tập đoàn Panasonic Việt Nam vừa công bố mô hình nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam

Nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại khu công nghiệp Thăng Long củng cố cam kết của Panasonic hướng tới một môi trường bền vững.
Nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại khu công nghiệp Thăng Long củng cố cam kết của Panasonic hướng tới một môi trường bền vững.
Ngày 16/10, tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Công ty Panasonic Việt Nam đã công bố mô hình nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam.

Mô hình nhà máy “ý tưởng sinh thái” sẽ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện môi trường hướng tới phát triển bền vững và thực hiện các hoạt động để nâng cao ý thức môi trường trong đông đảo cộng đồng.

Hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp "Sáng tạo xanh đi đầu trong ngành công nghiệp điện tử vào năm 2018 của Panasonic", nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam được cam kết như một nhà máy hiện đại và kết hợp giữa việc phát triển kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.

Việc ra mắt nhà máy “ý tưởng sinh thái” tại Việt Nam sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cho việc giảm phát thải khí CO2, chất thải phát sinh và cũng như giảm thiểu sử dụng chất hóa học trong các cơ sở sản xuất, tăng cường các hoạt động tái chế, do đó làm giảm các tác động tới môi trường.

Nhà máy “ý tưởng sinh thái” cũng tìm cách nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với các tổ chức khác nhau như tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho thanh thiếu niên.

“Ý tưởng sinh thái và các hoạt động sinh thái được tập đoàn Panasonic coi là vấn đề trọng tâm cốt lõi từ năm 2007, chúng tôi hi vọng rằng, thông qua nhà máy “ý tưởng sinh thái” và các hoạt động sinh thái, Panasonic sẽ tiên phong trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức môi trường của từng cá nhân trong cộng đồng", ông Shinichi Wakita, Tổng giám đốc Công ty Panasonic Việt Nam, cho biết.

Panasonic Việt Nam đưa ra mục tiêu giảm thiểu lượng phát thải khí CO2 trên mỗi đơn vị sản xuất trong năm nay và sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trong cộng đồng để nâng cao nhận thức về môi trường cho thế hệ trẻ Việt Nam, thông qua các hoạt động giáo dục như: “Qua ống kính trẻ thơ”, “Nhật ký Xanh” và “Chương trình giáo dục môi trường toàn cầu”.

Panasonic Việt Nam đưa ra mục tiêu sẽ có 12.000 học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục môi trường đến tháng 3/2014.

(Nguồn: Công ty Panasonic Việt Nam)