08:18 26/10/2011

PDR, DHC và FDG báo lỗ trong quý 3

Hà Vy

Ba doanh nghiệp HSX là PDR, DHC và FDG công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu PDR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PDR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ba doanh nghiệp HSX là PDR, DHC và FDG công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) công bố báo cáo tài chính riêng quý 3 với doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 898 triệu đồng; lợi nhuận thuần -9,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -7,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của PDR đạt 119,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng.

PDR cho biết, doanh thu quý 3 chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 124 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -7,1 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 6,5 tỷ đồng là do trong quý 3/2011, công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ các ngành kinh doanh phụ như doanh thu từ tiền cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi thuộc sở hữu của công ty và chi phí giữ xe tại Dự án The EverRich 1. Trong khi cùng kỳ năm trước, công ty dã ghi nhận doanh thu từ ngành kinh doanh chính như bán căn hộ và từ các ngành kinh doanh phụ như môi giới chuyển nhượng, cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi và phí giữ xe tại Dự án The EverRich 1.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 360 tỷ đồng và 270 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC) công bố doanh thu quý 3 đạt 99,6 tỷ đồng; lũy kế đạt 353,8 tỷ đồng, bằng 55,94% kế hoạch năm. Lợi nhuận quý 3 lỗ 8,5 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,6 tỷ đồng, bằng 4,36% kế hoạch năm.

DHC cho biết, trong quý này công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường sụt giảm nghiêm trọng, nên doanh thu đạt thấp. Song song với đó, công ty thực hiện bảo trì sửa chữa định kỳ nhà máy giấy góp phần làm giảm sản lượng, doanh thu và tăng chi phí sản xuất.

Đồng thời, công ty cũng chịu ảnh hường nặng nề bởi chi phí vật tư, nguyên liệu đầu vào và chi phí lãi vay tăng cao nên kết quả kinh doanh bị lỗ.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất đạt 632,508 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38,7 tỷ đồng; cổ tức 18%/vốn điều lệ.

* Công ty cổ phần DOCIMEXCO (mã FDG) công bố doanh thu đạt 379 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 12,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -16,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -10,8 tỷ đồng, EPS -819 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của FDG đạt 1.545,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng, EPS đạt 635 đồng.

FDG cho biết, lợi nhuận quý này lỗ 10,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 21,2 tỷ đồng là do doanh số quý này thấp hơn so với cùng kỳ gần 11 tỷ đồng, đồng thời chi phí lãi vay cho quý 3 tăng cao so với cùng kỳ (19,3 tỷ đồng quý 3/2011 so với 12,4 tỷ đồng quý 3/2010).

Năm 2011, FDG dự kiến doanh số đạt 3.633 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng; cổ tức 20%.