23:44 11/05/2010

PET công bố lãi 82 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

N.Anh

PET vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (PET-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, theo kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 4/2010, doanh thu của PET đạt 685 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 24 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, PET đạt doanh thu 2.874 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng - đạt 54,6% kế hoạch năm.

PET cho biết, trong 4 tháng đầu năm, ngoài các mảng kinh doanh tương đối ổn định như dịch vụ catering, khách sạn, cho thuê văn phòng, quản lý tòa nhà,… các mảng kinh doanh phân phối điện thoại di động, laptop và cung cấp thiết bị trong ngành dầu khí đã đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2009 và quý 4/2009.

Ngoài ra, năm 2010 Công ty TNHH một thành viên Phân phối Tổng hợp dầu khí - công ty con của PET triển khai phân phối một số sản phẩm mới như: Kingston, BenQ,… đã góp phần vào kết quả chung của toàn Tổng công ty.

Được biết, đại hội cổ đông PET đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 7.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 12%.