08:51 27/06/2011

PET đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Từ ngày 30/6 đến ngày 30/9/2011, PET đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và thoả thuận.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 30/6 đến ngày 30/9/2011, PET đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch lên 3.281.200 cổ phiếu nhằm bình ổn giá cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thoả thuận.

Trước đó, PET thông báo đã thực hiện việc mua lại phần vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Tài chính dầu khí tại Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòg Dầu khí tại Tp Vũng Tàu. Công ty này hiện đang vận hành, quản lý tòa nhà tại số 8 Hoàng Diệu, Tp Vũng Tàu. Giá trị vốn góp của PET trong công ty là 28.861.148.450 đồng, chiếm 24% vốn điều lệ và ngày 13/6, Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần Hội tụ Thông Minh - Smartcom với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, trong đó PET góp 50% vốn. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh thiết bị điện tử viễn thông và các sản phẩm công nghệ thông tin.