14:53 14/09/2011

PET đầu tư trên 110 tỷ đồng vào nhà máy sản xuất Ethanol tại Dung Quất

Hà Anh

Hiện nay, Nhà máy đang trong quá trình nghiệm thu và việc chạy thử dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2011.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) công bố thông tin tiến độ sử dụng vốn.

Theo đó, ngày 7/10/2009, công ty đã đấu giá 6 triệu cổ phần ra công chúng, với tổng giá trị thu được là 110,8 tỷ đồng.

Cho đến thời điểm hiện nay, tất cả số tiền trên đã được PET đầu tư vào dự án Nhà máy Sản xuất Ethanol tại Dung Quất, theo đúng mục đích và kế hoạch sử dụng vốn của đợt chào bán này. Hiện nay PET đang sở hữu 12% vốn, tương đương 112 tỷ đồng tại công ty này.

Được biết, dự án nhà máy sản xuất Ethanol tại Dung Quất được khởi công từ tháng 9/2009 do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung làm chủ đầu tư.

Trước đó, PET thông báo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2011 của PET đạt 2.267,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 222,35 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 71,42 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 76,79 tỷ đồng và 62,17 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của PET với doanh thu đạt 4.773,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 234,9 tỷ đồng và 169,55 tỷ đồng.

Năm 2011, PET thông qua kế hoạch với doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, cổ tức 15%.