17:19 25/07/2014

PET hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Quý 2, PET lãi hợp nhất đạt 67,57 tỷ đồng, tăng 11%, 6 tháng đầu năm 2014 đạt 116,7 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý 2 của PET đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đạt gần 5.671 tỷ - tăng 3% cùng kỳ 2013.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 hợp nhất đạt 67,57 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014 đạt 116,7 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ trong quý 2 đạt 56,77 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. EPS 6 tháng của PET đạt 1.387 đồng/cổ phiếu.

Năm 2014, PET dự kiến doanh thu đạt 9.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng. Như vậy, PET đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Tính đến ngày 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của PET đạt hơn 1.000 tỷ, giảm một nửa so với đầu năm. Hàng tồn kho hơn 1.856 tỷ, giảm nhẹ so với đầu năm;  lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 45,5 tỷ đồng lên 256,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn là hơn 2.375 tỷ đồng, giảm 757 tỷ so với đầu năm.

Cũng tính đến ngày 30/6, PET đầu tư vào 2 công ty là Công ty Dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân phối sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí, nâng khoản đầu tư vào 10 công ty con là hơn 420 tỷ, chủ yếu là các công ty thương mại dịch vụ, phân phối thiết bị điện tử viễn thông.