16:08 26/11/2012

PET thoái hết vốn tại Công ty Bao bì dầu khí Việt Nam

Hà Anh

Thông qua việc rút vốn này, Tổng công ty muốn tập trung phát triển những mảng kinh doanh có lợi thế và thế mạnh

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) công bố chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Theo đó, công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau với tổng giá trị vốn góp là 20,4 tỷ đồng.

Theo PET, thông qua việc rút vốn này, Tổng công ty muốn tập trung phát triển những mảng kinh doanh có lợi thế và thế mạnh của mình.

Được biết, lợi nhuận trước thuế 10 tháng năm 2012 của PET đạt gần 240 tỷ đồng, đạt xấp xỉ kế hoạch năm. Dự kiến trong năm nay PET sẽ lãi 280 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch năm.