09:37 26/05/2008

PET và TDH mua cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Tổng số cổ phiếu mà hai công ty này đăng ký mua lại là 1,2 triệu cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, các công ty niêm yết vẫn tiếp tục đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ.

Trong tuần cuối cùng của tháng 5 này sẽ có thêm hai công ty niêm yết nữa đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH).

Tổng số cổ phiếu mà hai công ty này đăng ký mua lại là 1,2 triệu cổ phiếu, trong đó Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) sẽ mua lại một triệu cổ phiếu PET theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận để làm cổ phiếu quỹ từ ngày 29/5/2008 đến ngày 30/7/2008, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu TDH làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh từ ngày 26/5/2008 đến ngày 26/8/2008.