14:31 23/06/2009

Petro Vietnam bổ nhiệm tổng giám đốc mới

P.V

Sáng nay (23/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) công bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Vietnam trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Phùng Đình Thực (bên phải).
Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Vietnam trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Phùng Đình Thực (bên phải).
Sáng nay (23/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) công bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Ông Phùng Đình Thực, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Petro Vietnam sẽ bắt đầu đảm nhận vị trí trên từ ngày 1/7/2009.

Trên cơ sở phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Vietnam đã ký ký quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm trên ngày 21/4/2009.

Trước đó, ngày 13/4/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực và ông Vũ Khánh Trường (Trưởng ban Luật và Quan hệ quốc tế, Petro Vietnam) giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Petro Vietnam kể từ ngày 13/4/2009.

Ông Phùng Đình Thực, sinh ngày 12/5/1954, tốt nghiệp Học viện Hoá dầu Bacu (thuộc Liên xô cũ) chuyên ngành khai thác dầu khí năm 1977. Ông Thực là tiến sĩ khoa học về công nghệ dầu khí biển, đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (1993 - 1996), Chánh Kỹ sư Vietsovpetro (1997 - 2001), Tổng giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (2001 - 2005). Từ tháng 5/2006 đến nay, ông Thực giữ chức Phó tổng giám đốc Petro Vietnam.

Trước ông Thực, ông Trần Ngọc Cảnh giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn, theo sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2006.