09:27 05/08/2010

Petro Vietnam chính thức khai thác dầu tại Malaysia

Hồng Thoan

Mỏ D30 - lô SK305 ngoài khơi Malaysia vừa cho khai thác dòng dầu đầu tiên

Ngày 4/8/, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cho biết, mỏ D30 - lô SK305 ngoài khơi Malaysia, một trong 20 hợp đồng dầu khí tại nước ngoài của PVEP, vừa cho khai thác dòng dầu đầu tiên.

Lô SK305 thuộc khu vực tỉnh Bilingian, ngoài khơi bang Sarawak, Malaysia với mức nước sâu trung bình 150m. Với tổng số 18 giếng khoan được triển khai tìm kiếm thăm dò đến nay đã phát hiện một số cấu tạo dầu khí trong lô hợp đồng. Trong đó, cụm D1 gồm các mỏ D30 và Dana là khu vực đầu tiên được lựa chọn đưa vào giai đoạn phát triển khai thác.

Hiện sản lượng trung bình của mỏ D30 đạt khoảng 4.730 thùng dầu và 7,83 triệu bộ khối khí/ngày. Tổng sản lượng khai thác cộng dồn đến ngày 31/7/2010 là 170.340 thùng dầu và 282 triệu bộ khối khí.

Dự án SK305 ngoài khơi Malaysia được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác 3 bên theo thỏa thuận hợp tác chung về thăm dò khai thác dầu khí tại 3 quốc gia Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Hợp đồng dầu khí lô SK305 có hiệu lực từ ngày 16/6/2003, được điều hành bởi Công ty Liên doanh điều hành PCPP (do PVEP nắm giữ 30%, Petronas Carigali.Sdn.Bhd - thành viên của Petronas - 40% và Pertamina 30%) có trụ sở tại Malaysia.