11:14 23/04/2009

Petro Vietnam có hợp đồng khai thác thứ 2 tại Peru

Từ Nguyên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa ký bản hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí lần thứ 2 tại Peru

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa ký bản hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí thứ 2 tại Peru.

Theo hợp đồng ký giữa Petro Vietnam và Công ty Dầu khí Quốc gia Peru (Perupetro S.A.), Petro Vietnam sẽ thăm dò và khai thác dầu khí lô 162 thuộc chủ quyền của Cộng hòa Peru.

Lô 162 có diện tích khoảng 4.700 km2, thuộc bồn trũng Ucayali, phía đông miền trung Peru. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 30 năm đối với dầu hoặc 40 năm đối với khí.

Cam kết chính trong hai giai đoạn đầu tiên pha thăm dò của hợp đồng (kéo dài 30 tháng) bao gồm các công tác tái xử lý tài liệu địa chấn hiện có, thu nổ thêm 600 km tài liệu địa chấn 2D cùng với đo từ, trọng lực và tiến hành phân tích tổng hợp, đánh giá tiềm năng dầu khí. Công tác khoan thăm dò sẽ được tiến hành trong các giai đoạn lựa chọn tiếp theo của pha thăm dò.

Đây là hợp đồng thăm dò khai thác thứ 22 tại nước ngoài của Petro Vietnam và là hợp đồng thứ hai tại Peru. Hiện nay, Petro Vietnam đang triển khai hợp đồng dầu khí lô Z-47 ngoài khơi Peru (ký năm 2007).

Việc ký hợp đồng cấp phép thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 162 nằm trong chiến lược tăng cường hoạt động thăm dò khai thác của Petro Vietnam tại các khu vực trọng điểm trên thế giới trong đó có châu Mỹ Latinh, với mục tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.