16:11 15/07/2010

Petro Vietnam đặt mục tiêu doanh thu gần gấp đôi năm ngoái

Từ Nguyên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm

Doanh thu từ dịch vụ dầu khí đã chiếm gần 30% tổng doanh thu của Petro Vietnam.
Doanh thu từ dịch vụ dầu khí đã chiếm gần 30% tổng doanh thu của Petro Vietnam.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 235,54 nghìn tỷ đồng, tăng tới 72% so với cùng kỳ năm 2009.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,34 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009. Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách nhà nước 57,21 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009.

Về thăm dò, khai thác dầu khí, trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã có 4 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,1 triệu tấn thu hồi. Tập đoàn đã ký được 7 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 6 hợp đồng và ở nước ngoài 1 hợp đồng) và ký hợp đồng thành lập và quản lý Công ty Liên doanh khai thác dầu tại lô Junin 2 ở Venezuela.

Petro Vietnam cũng đã đưa 2 mỏ dầu mới vào khai thác, nâng tổng sản lượng khai thác đạt 12,3 triệu tấn qui dầu, bằng 108% kế hoạch, trong đó: khai thác dầu đạt 7,26 triệu tấn, khai thác khí đạt 4,77 tỷ m3.

Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,45 triệu tấn, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 510 nghìn tấn. Doanh thu dịch vụ dầu khí đạt 68.000 tỷ đồng, chiếm 29% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Petro Vietnam đã cung cấp 4,52 tỷ m3 khí khô, 435 nghìn tấn LPG, 6,75 tỷ kWh điện.

Trong 6 tháng cuối năm, Petro Vietnam cho biết sẽ phấn đấu khai thác khoảng 10,97 triệu tấn quy dầu, nâng sản lượng khai thác cả năm đạt khoảng 23,58 triệu tấn.

Doanh thu 6 tháng cuối năm nay, Petro Vietnam đặt mục tiêu đạt 208.119 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm ước đạt 443.667 tỷ đồng. Tập đoàn cũng phấn đấu nộp ngân sách cả năm khoảng hơn 110.000 tỷ đồng.

Năm ngoái, tổng doanh thu của Petro Vietnam đạt 265 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 91 nghìn tỷ đồng.