09:39 24/07/2009

Petro Vietnam đầu tư vào Ninh Thuận

Từ Nguyên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quang cảnh lễ ký hợp tác giữa hai bên ngày 23/7.
Quang cảnh lễ ký hợp tác giữa hai bên ngày 23/7.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đó là nội dung chính của thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Petro Vietnam và UBND tỉnh Ninh Thuận vừa được hai bên ký ngày 23/7.

Theo Thoả thuận, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án phù hợp với năng lực của mình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Petro Vietnam tự đầu tư hoặc phối hợp, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, Petro Vietnam sẽ quan tâm vào các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển, tổng kho trung chuyển xăng dầu; các dự án điện, trong đó ưu tiên phát triển các dự án phong điện, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và đào tạo phát triển nhân lực, mạng lưới kinh doanh LPG, xăng dầu, phân bón, chế tạo cơ khí phục vụ các dự án dầu khí và nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh và khu vực.

Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian tới Petro Vietnam và các đơn vị thành viên của mình sẽ tập trung nghiên cứu đầu tư ngay các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nêu trên và đồng thời hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận về công tác vận động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2009, tập đoàn cam kết tài trợ 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo tỉnh Ninh Thuận.

Về phía UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh sẽ cung cấp cho Petro Vietnam và các đơn vị thành viên của tập đoàn các thông tin liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận, các qui hoạch liên quan đến hệ thống cảng biển, kho chứa, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, mạng lưới kinh doanh xăng dầu, dự án phong điện.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng và các địa phương liên quan của tỉnh tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết các thủ tục cần thiết cho tập đoàn và các đơn vị của tập đoàn trong việc nghiên cứu lựa chọn dự án đầu tư, bàn giao mặt bằng, các thủ tục đất đai, cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh để Petro Vietnam và các đơn vị thành viên thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả.