11:02 24/12/2009

Petro Vietnam hoàn tất kế hoạch kinh doanh năm 2009

Từ Nguyên

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) thông báo đã hoàn tất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2009

Dự kiến cả năm 2009, Petro Vietnam sẽ khai thác được 16,3 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch (vượt 440 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao).
Dự kiến cả năm 2009, Petro Vietnam sẽ khai thác được 16,3 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch (vượt 440 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao).
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) thông báo đã hoàn tất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2009.

Thông báo sáng nay (24/12) của Petro Vietnam cho biết, đến hết ngày 21/12, tập đoàn này đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu đã đăng ký với Chính phủ trong năm 2009.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu đã đạt 16 triệu tấn, bằng 100% so với kế hoạch mà Tập đoàn đã đăng ký với Chính phủ và bằng 101% so với kế hoạch Chính phủ giao (15,86 triệu tấn - vượt 0,14 triệu tấn).

Dự kiến cả năm 2009, Petro Vietnam sẽ khai thác được 16,3 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch (vượt 440 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao).

Theo Petro Vietnam, kết quả đạt được của công tác khai thác dầu trong năm 2009 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2009 của Tập đoàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng 24% so với cùng kỳ năm 2008 (so với trung bình ngành công nghiệp cả nước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2008). Tổng doanh thu đạt 265 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 91 nghìn tỷ đồng, bằng 148% kế hoạch năm.

Kim ngạnh xuất khẩu của tập đoàn này (bao gồm cả giá trị dầu thô cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) đạt 7,82 tỷ USD, bằng 134% kế hoạch năm.