11:23 08/08/2007

Petro Vietnam liên doanh khai thác dầu tại Indonesia

Đức Long

Các công ty dầu khí quốc doanh của Indonesia, Việt Nam và Malaysia cùng ký một thỏa thuận liên doanh

Liên doanh sẽ thăm dò và khai thác dầu khí tại lô Randu Gunting thuộc tỉnh Đông Java (Indonesia).
Liên doanh sẽ thăm dò và khai thác dầu khí tại lô Randu Gunting thuộc tỉnh Đông Java (Indonesia).
Ngày 8/8, công ty dầu khí quốc doanh Pertamina là Indonesia đã ký một thỏa thuận liên doanh với Petro Vietnam và Petronas, công ty dầu khí quốc doanh của Malaysia.

Liên doanh sẽ thăm dò và khai thác dầu khí tại lô Randu Gunting thuộc tỉnh Đông Java (Indonesia), khu vực được ước tính có trữ lượng khoảng 600 triệu thùng dầu và 1.700 tỷ foot khối khí đốt (1 tỷ foot khối = 28,32 triệu m3).

Theo kế hoạch, Pertamina, Petro Vietnam và Petronas sẽ thành lập một công ty liên doanh, mang tên PCPP Joint Operating Company, trong đó Pertamina sẽ nắm giữ 40% cổ phần, Petro Vietnam và Petronas mỗi công ty kiểm soát 30% cổ phần.

Trước đó, vào đầu năm 2002, ba công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng thăm dò và khai thác dầu khí tại mỗi nước như một phần trong chương trình hợp tác kinh tế của 10 nước ASEAN

Đến nay, 3 công ty đã liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 10 và 11.1 ngoài khơi Việt Nam, và lô SK 305 tại ngoài khơi bang Sarawak, Malaysia.