08:07 21/11/2014

Petro Vietnam muốn bán gần 19 triệu cổ phiếu PV Trans

Hà Anh

Petro Vietnam đăng ký bán 18,95 triệu cổ phiếu PVT, từ ngày 24/11 đến ngày 31/12/2014

Diễn biến giá cổ phiếu PVT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE).

Theo đó, Petro Vietnam đăng ký bán 18,95 triệu cổ phiếu PVT, từ ngày 24/11 đến ngày 31/12/2014.

Mục đích thực hiện giao dịch đều là thực hiện đều là tái cơ cấu các khoản đầu tư theo Đề án tái cơ cấu Petro Vietnam giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện tại Petro Vietnam đang nắm giữ 149,43 triệu cổ phiếu PVT, tương đương 58,41% cổ phần của PV Trans. Nếu bán thành công như đăng ký, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 130.487.346 cổ phiếu, chiếm 51% vốn tại PV Trans.

Theo nội dung của Đề án tái cơ cấu thì Petro Vietnam sẽ giảm lượng nắm giữ tại PV Trans từ 57,82% xuống tối thiểu 36%.

Cùng thời gian trên, Petro Vietnam cũng đăng ký bán 1.171.210 cổ phiếu của Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư theo Đề án "Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2012- 2015" do Thủ Tướng phê duyệt. Hiện, Petro Vietnam đang nắm giữ 83.149.740 cổ phiếu, chiếm 36,93% vốn tại PVI.