10:20 17/02/2009

Petro Vietnam tham gia khai thác dầu tại Algeria

Từ Nguyên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ tham gia lập một công ty điều hành để khai thác dầu tại Algeria

Thử vỉa tại lô 433a và 416b, sa mạc Sahara (Algeria) - Ảnh: PVN.
Thử vỉa tại lô 433a và 416b, sa mạc Sahara (Algeria) - Ảnh: PVN.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ tham gia lập một công ty điều hành để khai thác dầu tại Algeria.

Thay mặt Petro Vietnam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng các đối tác là: Tập đoàn PTTEP Algeria Ltd, Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) đã ký kết thoả thuận thành lập công ty điều hành để phát triển khai thác mỏ Bir Seba, thuộc hợp đồng dầu khí lô 433a và 416b, khu vực Touggourt, sa mạc Sahara, Algeria.

Công ty điều hành chung này có tư cách pháp nhân theo luật pháp Algeria và sẽ là nhà điều hành thay mặt các bên tham gia triển khai hoạt động phát triển, khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba và các mỏ khác.

Trong thời gian 5 năm (từ 30/6/2003 đến 29/6/2008), PVEP và các đối tác đã hoàn thành 2 giai đoạn thăm dò thẩm lượng, với phát hiện quan trọng nhất là mỏ Bir Seba. Đây cũng là dự án thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài đầu tiên do PVEP trực tiếp điều hành.

Kết quả thăm dò cho thấy, mỏ Bir Seba có trữ lượng tại chỗ 687 triệu thùng và trữ lượng thu hồi 180 triệu thùng dầu.

Theo kế hoạch phát triển khai thác mỏ đã được phê duyệt, mỏ sẽ được đưa vào khai thác trong quý 4/2011 với sản lượng 1 triệu tấn dầu/năm, sau 3 năm sẽ tăng lên 1,8 triệu tấn/năm.