02:50 13/01/2012

Petrolimex đổi mới hệ thống nhận diện thương hiệu

Nhật Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Petrolimex hiện có 2.170 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.
Petrolimex hiện có 2.170 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.
Chiều 12/1/2012, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới, tiếp sau sự kiện chuyển đổi mô hình hoạt động.

Theo đó, Petrolimex áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới trong toàn hệ thống, từ công ty mẹ đến các công ty con tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex, cho biết hệ thống nhận diện mới là sự kế thừa các giá trị cốt lõi và bản sắc trước đây, thể hiện tầm nhìn “để tiến xa hơn” của Tập đoàn.

“Cùng với hệ thống nhận diện mới, Petrolimex sẽ tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp; vận hành chương trình quản trị nguồn nhân lực (ERP); rà soát các quy trình quy phạm, hoàn thiện công tác quản lý; kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh và thương hiệu Petrolimex”, ông Bảo phát biểu tại buổi lễ công bố.

Trước đó, ngày 1/12/2011, Petrolimex đã bố cáo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, dưới hình thức công ty cổ phần và chính thức theo tên gọi mới: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/1/1956, Petrolimex hiện đã có vốn điều lệ 10.700 tỷ đồng, có gần 80 công ty và đơn vị thành viên, chiếm hơn 60% thị phần thị trường xăng dầu Việt Nam.