12:38 09/03/2007

Petrolimex nắm 40% vốn của PG Bank

Hoàng Đạt

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn nhất, nắm tới 40% vốn điều lệ của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

Ngân hàng đang là lĩnh vực hấp dẫn đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng đang là lĩnh vực hấp dẫn đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn nhất, nắm tới 40% vốn điều lệ của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Ngoài Petrolimex, tham gia góp vốn tại PG Bank còn có Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), tuy nhiên tỷ lệ vốn góp chưa công bố cụ thể.

Ngày 8/3 vừa qua, PG Bank cũng đã chính thức tham gia thị trường ngân hàng với tư cách của một ngân hàng thương mại cổ phần đô thị.

Trước đó, PG Bank là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Đồng Tháp Mười, có phạm vi hoạt động chủ yếu tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động chính là đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các hộ nông dân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trước yêu cầu sắp xếp và chuyển đổi lại mô hình của ngân hàng nông thôn, PG Bank đã ra đời từ Ngân hàng nông thôn Đồng Tháp Mười chuyển đổi thành ngân hàng đô thị, có sự tham gia góp vốn của Petrolimex và SSI.

Hiện tại, PG Bank có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Mức vốn này sẽ phải tăng lên ít nhất 1.000 tỷ đồng trong năm 2008 và 3.000 tỷ đồng đến năm 2010 theo quy định của Chính phủ.

Ông Nguyễn Quang Định, Tổng giám đốc PG Bank, cho biết ngân hàng đã có tổ chức tư vấn nước ngoài hỗ trợ hoàn thiện xong chiến lược phát triển dài hạn; hoàn thiện bộ máy nhân sự, các quy trình, quy chế và lựa chọn xong phần mềm ngân hàng lõi (core banking).

Từ 8/3, PG Bank bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì chỉ tập trung ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.