23:13 26/08/2012

Petrolimex phải chấm dứt đầu tư ngoài ngành

Minh Anh

Petrolimex không mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

Mục tiêu đến năm 2015, doanh thu của Petrolimex đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.240 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.050 triệu USD.
Mục tiêu đến năm 2015, doanh thu của Petrolimex đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.240 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.050 triệu USD.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) không mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính,...

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015” của Petrolimex, vừa chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định 1117/QĐ-TTg, Petrolimex phải thoái vốn các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng lộ trình thoái vốn cụ thể tại các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả thấp, không trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, không có khả năng tăng trưởng về quy mô và hiệu quả.

Đáng chú ý, Petrolimex không được mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành.

Với các dự án đầu tư xây dựng, tổng giá trị đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn này là 4.182 tỷ đồng; đầu tư vào dự án tổ hợp lọc hóa  dầu Nam Vân Phong là 4.987 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2015, doanh thu của Petrolimex đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.240 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.050 triệu USD; sản lượng xăng dầu các loại mua vào – tiêu thụ đạt 10,51 triệu tấn,m3; và lợi nhuận trước thuế đạt 4.468 tỷ đồng.

Quyết định 1117/QĐ-TTg nêu rõ, Petrolimex phải khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu tập đoàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 3/2012.