07:32 23/07/2012

PGD báo lãi 383 tỷ đồng, tăng gần 114% so với cùng kỳ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 của PGD đạt 1.619,7 tỷ đồng, tăng 103,65% so với cùng kỳ năm 2011 (795 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, PGD đạt 2.648 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2011 (1.517 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp quý 2/2012 đạt 420 tỷ đồng, tăng 223,08% so với cùng kỳ năm 2011 (130 tỷ đồng). Doanh thu tài chính quý này đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 96,97% so với cùng kỳ năm trước (6,6 tỷ đồng).

Quý 2, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 39,2 tỷ đồng và 14,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,37 % và 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 2/2012, lợi nhuận trước thuế của PGD đạt 379 tỷ đồng, tăng 303,19% so với cùng kỳ (94 tỷ đồng); lũy kế 6 tháng đạt 510 tỷ đồng, tăng 113,39% so với cùng kỳ (239 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 284 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt 383,2 tỷ đồng, tăng 113,97% so với cùng kỳ năm 2011 (179 tỷ đồng).