08:17 21/05/2013

PGD: Dùng 30 tỷ đồng mua sắm để trả nợ

Hà Anh

PGD thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng 30 tỷ đồng dùng để thanh quyết toán dự án hệ thống cung cấp khí Nhơn Trạch

Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) công bố thông tin chuyển đổi mục đích sử dụng vốn.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế và theo đề xuất của Giám đốc PGD, Hội đồng Quản trị PGD đã thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng 30 tỷ đồng dùng để “Mua sắm hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2” sang sử dụng cho việc thanh quyết toán dự án Hệ thống cung cấp khí Nhơn Trạch.

PGD cho biết, lý do để chuyển đổi là vì dự án hệ thống cung cấp khí Nhơn Trạch đã hoàn thành đưa vào sử dụng và quyết toán nhưng vốn đầu tư lại đang thiếu, trong khi việc mua Hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2 chưa thực hiện.

Được biết, trong năm 2010, PGD đã hoàn tất việc phát hành 9,9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng. Sau phát hành, PGD thu về 99 tỷ đồng. Theo kế hoạch, PGD chi 30 tỷ đồng để “Mua sắm Hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2” và 69 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí tại Nhơn Trạch.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2013, doanh thu thuần của PGD đạt 1.403,88 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 61,35 tỷ đồng.