07:42 01/03/2013

PGI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Ông Đào Nam Hải sẽ thay cho ông Nguyễn Anh Dũng làm Tổng giám đốc PJICO kể từ ngày 1/3

Diễn biến giá cổ phiếu PGI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PGI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (mã PGI-HOSE) thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Theo đó, PJICO bổ nhiệm ông Đào Nam Hải giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/3/2013.

Đồng thời, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng giám đốc PJICO thôi giữ chức kể từ ngày 1/3/2013 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Được biết, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 4/2012 của PJICO đạt 440 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 1.665 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 21 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 98,9 tỷ đồng.