10:13 05/01/2009

PGS bán gần 12 triệu cổ phần cho Tổng công ty Khí Việt Nam

Hải Bằng

PGS thông qua việc chuyển nhượng gần 12 triệu cổ phần của Petro Vietnam tại công ty sang cho Tổng công ty Khí Việt Nam

Biểu đồ giá cổ phiếu PGS từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ giá cổ phiếu PGS từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS-HASTC) thông báo, Đại hội đồng Cổ đông vừa quyết nghị thông qua việc chuyển nhượng 11.869.900 cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) tại Công ty Cổ phần  kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam sang cho Tổng công ty Khí Việt Nam.

Số cổ phần chuyển nhượng này tương đương 118,699 tỷ đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), chiếm 79,13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần  kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam

Đại hội đồng Cổ đông công ty cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá bán và thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cho cán bộ công nhân viên.

Như vậy, với việc chuyển nhượng cổ phần cho Tổng công ty Khí Việt Nam, năm 2009, công ty sẽ có nhiều thuận lợi về nguồn cung cấp gas từ Nhà máy Dinh Cố và Nhà máy lọc dầu Dung Quất (sẽ chính thức hoạt động từ 25/2/2009).

Năm 2008, Nhà máy Dinh Cố cung cấp được 30% nhu cầu tiêu thụ gas, năm 2009 dự kiến nguồn gas trong nước khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động sẽ đáp ứng trên 50% nhu cầu thị trường.