08:34 02/08/2011

PGS lãi hơn 142 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Hội đồng Quản trị PGS thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2011 và thông qua phương án mua lại 2 công ty con

EPS 6 tháng đầu năm 2011 của PGS đạt 4.155 đồng, bằng 251% kế hoạch năm (3.307 đồng).
EPS 6 tháng đầu năm 2011 của PGS đạt 4.155 đồng, bằng 251% kế hoạch năm (3.307 đồng).
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2011 và thông qua phương án mua lại 2 công ty con.

Theo đó, sản lượng LPG 6 tháng đầu năm đạt 115,553 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm (242,5 tỷ đồng); doanh thu đạt 2,682 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch năm (4,1 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 142,149 tỷ đồng, bằng 186% kế hoạch năm (152,72 tỷ đồng); EPS đạt 4.155 đồng, bằng 251% kế hoạch năm (3.307 đồng).

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua phương án mua toàn bộ Công ty TNHH MTV Dầu khí Anpha Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tây Nguyên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP).

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị công ty bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam-giám đốc Chi nhánh Sài Gòn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty PV Gas South.