10:20 11/03/2010

PGT, VC3 và TCO trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của PGT, VC3 và TCO

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của PGT, VC3 và TCO.

* Ngày 19/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Taxi gas Sài Gòn Petrolimex (mã PGT-HNX).

Theo đó, ngày 12/4/2010, PGT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Taxi gas Sài Gòn Petrolimex - số 178/6 Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

* Ngày 19/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX).

Theo đó, ngày 28/4/2010, VC3 sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 1.800 đồng.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VC3 và PGT vào những ngày 18, 19 và 22/3/2010.

* Ngày 19/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-UpCom).

Theo đó, ngày 9/4/2010, TCO sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên  lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải - 189 đường Đình Vũ, An Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TCO vào những ngày 18, 19 và 22/3/2010.