16:32 22/02/2012

Phân nhóm tín dụng: Đến lượt Eximbank công bố

Kiều Giang

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012

Eximbank hiện có vốn điều lệ hơn 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 16.990 tỷ đồng, tổng tài sản trên 183.000 tỷ đồng.
Eximbank hiện có vốn điều lệ hơn 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 16.990 tỷ đồng, tổng tài sản trên 183.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012.

Chỉ tiêu mà Ngân hàng Nhà nước giao cho Eximbank là 17%, tức được xếp vào nhóm 1 với chỉ tiêu tối đa theo cơ chế đã định.

“Là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường tài chính Việt Nam, Eximbank luôn giữ mức tăng trưởng cao về mọi mặt, đi đầu trong việc cải tiến công nghệ ngân hàng, hiện đại hóa ngân hàng. Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu và lợi ích của khách hàng”, thông tin từ Eximbank nhấn mạnh thêm.

Eximbank hiện có vốn điều lệ hơn 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 16.990 tỷ đồng, tổng tài sản trên 183.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,61%. Năm 2011, ngân hàng này đạt 4.069,43 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.