15:39 21/02/2012

Phân nhóm tín dụng: SeABank vào nhóm 1

Nhật Nam

Cán bộ nhân viên Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa chuyền tay thông báo kết quả phân nhóm tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước

Theo nguồn tin này, lãnh đạo SeABank tin tưởng sẽ đạt và vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.
Theo nguồn tin này, lãnh đạo SeABank tin tưởng sẽ đạt và vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.
Cán bộ nhân viên Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa chuyền tay thông báo kết quả phân nhóm tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông tin này, SeABank chính thức được xếp hạng trong nhóm 1 và được Ngân hàng Nhà nước cấp mức tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012, tại Công văn số 729/NHNN-CSTT ngày 16/2 vừa qua.

“Đây là sự vinh dự, niềm tự hào, và là nguồn động viên vô cùng lớn lao đối với tập thể cán bộ nhân viên SeABank trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012”, thông tin trên viết.

Trước SeABank, một số thành viên khác thuộc nhóm 1 và 2 cũng đã công bố thông tin kết quả phân nhóm tin dụng từ Ngân hàng Nhà nước ra thị trường.