09:40 28/04/2008

Phạt 40 triệu đồng do phát hành sai quy định

M.Kiều

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 bị phạt 40 triệu đồng do đã vi phạm quy định về phát hành chứng khoán

Ngày 24/4, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ký thêm quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 do đã vi phạm quy định về phát hành chứng khoán.

Theo quyết định, từ tháng 5-6/2007, VNECO 1 đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, công ty này còn có nhiều sai phạm và thiếu sót trong quá trình thực hiện phát hành, trái với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.