09:29 27/11/2007

Phạt cảnh cáo Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh

H.Vũ

Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh đã không kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán về kết quả phát hành

Ngày 23/11/2007, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Mía đường BourbonTây Ninh.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh bị xử phạt vì đã không kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán về kết quả phát hành, về việc huỷ bỏ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá như phương án phát hành được phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.