09:50 02/07/2008

Phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội vì phát hành sai

H.Vũ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 30/06/2008, Chánh Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán đã ký Quyết định số 58/QĐ-TT xử phạt đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội do phát hành chứng khoán sai quy định.

Mức phạt tiền đối với công ty này là 20 triệu đồng.

Theo biên bản xử phạt, trong tháng 12/2007, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã thực hiện đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 17,9 tỷ đồng lên 20,9 tỷ đồng và phân phối không đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc này đã vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.