09:46 16/02/2009

Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ

An Nhi

Thủ tướng chỉ đạo phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 11/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước.

Theo đó,  Bộ Tài chính sẽ quyết định khối lượng của từng đợt phát hành trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm và nhu cầu bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành sau khi tham khảo ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm trở lên, được niêm yết và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán. Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức bảo lãnh, đấu thầu hoặc bán lẻ thông qua hệ thống kho bạc Nhà nước.

Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu là USD.