14:08 07/10/2011

Phát hiện thêm ngân hàng vi phạm trần lãi suất

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước vừa phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phát hiện thêm ngân hàng vi phạm trần lãi suất huy động

Ngân hàng Nhà nước kêu gọi “các tổ chức tín dụng tiếp tục phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng khác” - Ảnh: Getty.
Ngân hàng Nhà nước kêu gọi “các tổ chức tín dụng tiếp tục phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng khác” - Ảnh: Getty.
Ngày 4/10, trên cơ sở thông tin thu được, thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tiến hành kiểm tra chi nhánh Tân Bình của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) về việc chấp hành quy định trần lãi suất huy động.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Cảnh sát đã phát hiện và thu thập đầy đủ các tài liệu, hồ sơ về việc chi nhánh này vi phạm nghiêm trọng các quy định trần lãi suất huy động.

Truớc các bằng chứng rõ ràng, giám đốc chi nhánh, các cán bộ có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

“Qua đấu tranh, khai thác đã phát hiện có sự chỉ đạo chung trong hệ thống HDBank về việc cố tình vi phạm trần lãi suất”, thông báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Cảnh sát đã quyết định mở rộng diện thanh tra và điều tra đối với hội sở chính và một số chi nhánh khác của HDBank. Vụ việc này đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, “hành vi vi phạm của HDBank là hết sức nghiêm trọng, không những vi phạm các quy định của pháp luật mà còn là sự cạnh tranh không lành mạnh, đi ngược lại quyền lợi của các tổ chức tín dụng khác trong hệ thống. Đây là hành vi vi phạm có tổ chức. Vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm khắc”.

Bên cạnh việc xử lý hành chính, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý hình sự với một số đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng với thông tin trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Thống đốc, tiến hành kiểm tra việc chấp hành của tất cả các đơn vị, chi nhánh trong toàn bộ hệ thống của mình.

Ngân hàng Nhà nước cũng kêu gọi “các tổ chức tín dụng tiếp tục phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng khác, đảm bảo quyền lợi chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và của cả nền kinh tế, đảm bảo sự lành mạnh và uy tín trước mọi tầng lớp nhân dân”.