22:20 06/03/2013

Phạt nhà đầu tư 250 triệu đồng vì thao túng giá LUT

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt 250 triệu đồng đối với ông Phạm Tánh

Diễn biến giá cổ phiếu LUT trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu LUT trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Ngày 6/3/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Tánh.

Nguyên nhân là do từ ngày 1/11/2011 đến 26/10/2012, ông Phạm Tánh đã sử dụng 5 tài khoản bao gồm 1 tài khoản của chính mình và 4 tài khoản mượn của người khác để giao dịch nhằm tạo cung cầu giả tạo đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX).

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với giao dịch của cổ phiếu LUT, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Phạm Tánh.

Do đó, xét tính chất mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt 250 triệu đồng đối với ông Phạm Tánh.