18:41 07/01/2010

Phạt tới 100 triệu đồng nếu vi phạm chào bán cổ phần riêng lẻ

P.V

Ngày 4/1, Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ, có hiệu lực từ ngày 25/2/2010

Công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài không được chào bán cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài không được chào bán cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Ngày 4/1, Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ, có hiệu lực từ ngày 25/2/2010.

Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị định này là các công ty cổ phần, các doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần - ngoại trừ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài không được chào bán cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Nghị định cũng quy định rõ các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ, với mức phạt tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Cụ thể, nếu vi phạm về chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng; vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu vi phạm quy định về hồ sơ, điều kiện và tổ chức việc chào bán sẽ bị phạt từ 30 - 100 triệu đồng.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý chào bán cổ phần riêng lẻ gồm: Ngân hàng Nhà nước (trong trường hợp tổ chức chào bán là tổ chức tín dụng); Bộ Tài chính (doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (công ty cổ phần chứng khoán, công ty cổ phần quản lý quỹ, công ty đại chúng (trừ các công ty đại chúng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm); sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (tổ chức chào bán là các công ty cổ phần còn lại).