15:47 11/05/2010

PHC chốt danh sách chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 2:3

Hà Anh

PHC sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 2:3 với giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng (mã PHC-HNX).

Theo đó, PHC sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 2:3 với giá phát hành 12.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3/6 - 28/6/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 3/6 - 28/6/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim - tầng 3, Toà nhà HH2, Khu Đô thị mới Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.