14:37 05/05/2010

PHC được chào bán 7 triệu cổ phiếu

N.Anh

PHC được phép chào bán 7.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 559/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng (mã PHC-HNX).

Theo đó, PHC được phép chào bán 7.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, trong đó: giai đoạn 1 chào bán 4.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; giai đoạn 2 chào bán 2.500.000 cổ phiếu, trong đó gồm 370.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ và công nhân viên, 2.130.000 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 70 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty mới được tiếp tục thực hiện việc tăng vốn giai đoạn 2.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng phải thực hiện theo phương án nêu trong Bản cáo bạch, tổ chức tư vấn phát hành của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
           
Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Tầng 3, Tòa nhà HH2, Khu Đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.